Какво е S.W.O.T. АНАЛИЗ

SWOT анализът е част от микро маркетинговата среда. Това позволява на всеки търговец да посочи най-важните качества, предимства и недостатъци на дадена компания. Бъдейки напълно на ясно с тези фактори, от този момент нататък проблемите могат да бъдат решени и да се развият нови възможности за по-успешно бъдеще.

Когато дадена компания има поставени цели и мисия за изпълнение, SWOT анализът е много полезен инструмент в помощ за постигане на тези цели. Общо правило в живота е, че когато  нещо се напише, а не само да стои като идея в главите ни, то то става визуално измеримо и предобива друг аспект.

Какво е SWOT анализ от Дигитални Славяни What is SWOT analysis by Digital Slavs

И така, какво е SWOT анализ? Съкращението означава

Strengths – Силни страни (на други места срещано, като плюсове, сили, положителни качества и т.н.)

Weaknesses – Слабости (на други места срещано, като минуси, слаби страни и т.н.)

Opportunities – Възможности

Threats – Заплахи (на други места срещано, спънки, трудности и т.н.)

Установяването на тези фактори в маркетинговата среда на компанията е от изключителна важност, защото дава яснота и визия за тяхните цели.

STRENGTHS

SWOT Strengths СИЛНИ Характеристики на бизнеса или проекта, които му дават предимство пред останалите Digital Slavs Дигитални СлавяниСТРАНИ

Това са качествата, в които една компания е най-добра. Когато маркетологът е сигурен какви точно са силните страни в неговата организация, те могат да бъдат посочени като предимство пред конкурентите им. Силните страни могат да бъдат поставени като основен акцент в плана за маркетинг действия на организацията.

Да вземем например Nokia. Това е компания, която много от нас познават като производител на мобилни телефони чупещи тухлени стени. Но малко хора биха знаели за тях, че те участват в много други производства. През 20-те години Nokia произвежда гуми за автомобили и велосипеди, гумени ботуши, кабели, кондензатори от пластмаса, химикали и дори персонални компютри. Когато световноизвестната Nokia 3310 беше пусната през 2000 г., тя бързо се превърна в основната сила, която Nokia имаше по това време. Фокусът беше бързо насочен към производството на мобилни телефони и те бяха повече от успешни в целия свят.

SWOT анализ трябва да се прави редовно поради бързо променящата се пазарна среда. Успехът на Nokia беше огромен в света на мобилните телефони, но появата на следващото поколение смартфони остави Nokia в историята. Финландската компания така и не успя да достигне Apple и Samsung. Дори партньорството с Windows не успя да помогне на Nokia. Силните им страни се превърнаха в техните слабости.

WEAKNESSES

Слабите страни трябва да бъдат идентифицирани, така че компанията да знае къде им липсва конкурентоспособност. Посочването на недостатъците би помогнало на организацията да идентифицира своите слаби места. По този начин може да се създаде план за справяне с проблема. Преди да се създаде план за действие, компанията трябва да реши, трябва ли той да работи за да отстрани тези слабости или да реши да поеме компанията в напълно нова посока?

В случая с мобилните телефони на Nokia, например, Microsoft реши да „продаде активите на ниският клас телефони на компанията“ на друга компания. Е, това е един от начините да се справите с проблемите си, като ги продадете. Боклукът за един е съкровище за друг.

Понякога слабостите в организацията може да не са толкова очевидни, колкото проблемите на Microsoft с Nokia. Важно е обаче компанията да е наясно със своите слабости, преди да е станало твърде късно. Познаването на слабостите на фирмата може дори да доведе до идеи за нови възможности.

SWOT Weaknesses Слабости Характеристики на бизнеса, които го поставят в неравностойно положение спрямо останалите. Дигитални Славяни Digital Slavs

OPPORTUNITIES

SWOT Opportunities ВЪЗМОЖНОСТИ Елементи в пазарната, икономическата и политическа среда, които бизнесът или проектът биха могли да използват в своя полза Digital Slavs Дигитални Славяни

Познаването на силните и слабите страни дава на организацията по-ясна перспектива за възможностите, които може те да й предоставят. Проучването и познаването на вашата пазарна среда също ще помогне на това начинание. Днес тенденциите и съзнанието на клиентите се променят изключително бързо и непрекъснато се появяват нови възможности.

Правилните проучвания и определянето на всички възможности ще помогне на маркетолога да избере правилният ход в който бизнесът най-добре може да се възползва от новите възможности.

Microsoft се опита да върне Nokia на пазарната карта на мобилните телефони, но за съжаление на тях и на нас като клиент, технологичният гигант не успя да свърши добра работа. И така, какви са възможностите възникнали в следствие на този провал? Опцията, която те решават да изберат е да продажба преди да е станало късно. Сигурен съм, че са разгледани повече възможности, но понякога трябва да знаете кога да се откажете. Microsoft трябваше да се откаже, защото заплахите от още по-голям бъдещ провал бяха твърде големи и твърде много.

THREATS

Заплахите са факторите, застрашаващи компанията. По-често тези фактори са извън обсега на организацията. Фактори, които не зависят от самата фирма. Често те касаят икономическата и политическа среда, както и заплахи идващи от конкуренти.

Анализирайки тези заплахи или възможни спънки и осъзнавайки ги навреме, помага на организациите да намерят начин да се справят с тях. Важно е, защото нови заплахи се появяват почти ежедневно. На световния пазар законите и правилата се променят постоянно. Политическите сцени също са нестабилни и могат да представляват заплаха. На отворения пазар винаги има заплаха от новодошлите бизнеси. Развитието на съществуващата конкуренция също не спира. Ето защо всяка фирма трябва да бъде напълно наясно от заобикалящата я среда и заплахите, които могат да излязат.

Microsoft видя заплаха в света на новите технологии, когато iOS и Android се движеха толкова бързо. Решението беше да се придобие някогашният лидер на мобилния пазар. Всички тогава виждахме как сливането на Microsoft и Nokia изглеждаше като идеалняит брак, който щеше да разбие дуопола на смартфон сцената. Това бързо се превърна в заплаха и почна да вреди и на двата бранда. Както знаем сега, нужни бяха да бъдад предприети действия за премахване на тази заплаха.

SWOT Threats Заплахи Елементи в пазарната, икономическата и политическа среда, които могат да създадат проблеми за бизнеса или проекта. Дигитални Славяни Digital Slavs

В заключение, SWOT анализът е важен, защото изяснява това на къде е тръгнала компанията и трябва ли нещо да се промени в този път. Някои силни и слаби страни, възможности и заплахи са очевидни за ръководството, но много не са. Изясняването на всеки възможен фактор или ситуация и посочването им в документ призовава за действие. SWOT анализът изяснява мисията на компанията и пазарната среда!

РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА НАШИЯТ БЮЛЕТИН
безплатно съдържание директно във вашият имейл

Leave a comment

Предпочитания за поверителност
Когато посетите нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър от конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, имайте предвид, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.