Какво са KPI? Серия от публикации Дигитални Славяни въведение

KPI (кей пи ай) идва от key performance indicators и е един от терминиете използвани най-често от дигитални маркетолози и агенции, който може да обърка всеки клиент, който си няма понятие от дигитален маркетинг. Най-близко до български термин, който би ви помогнал по-добре да разберете смисъла на KPI е КПД или коефециент на полезно действие.

KPI за дигитален маркетинг или преведено на български „ключови показатели за ефективност“ са количествено измерими цели, които ви помагат да проследявате и измервате успеха на вашата дигитална стратегия или кампания. В наситена конкурентна среда, плюс глобална рецесия, водена от пандемията, става все по-важно това да планирате добре своите краткосрочни и дългосрочни KPI.

KPI са полезен начин за дигиталните маркетолози да зададат очаквания и да докажат, че тяхната работа има положително въздействие. За външни лица успехът на дигиталната маркетингова дейност може да се счита за трудна за измерване, но това всъщност не е така. Обикновено даже е по-лесно да се измери напредъкът за цифрова кампания, отколкото офлайн (като например радио или телевизионна реклама).

Целта на тази серия от публикации е да ви помогне да зададете KPI за дигитален маркетинг за измерване на това, което наистина има значение за вашият бизнес в момента, по начин, по който всички заинтересоване страни могат да се споразумеят. По време на рецесия интелигентното маркетингово планиране е от съществено значение за измерване и проследяване на вашия напредък. Ще разгледаме уточняването на KPI, бюджета и как да обвържете вашите KPI с моделите SMART и RACE.

KPI а не КПЕ или КПД, защото както много термини в дигиталният маркетинг, идват от модели създадени на английски език. В ерата на глобализация, английският остава, като неофициалният официален език за комуникация. Мисията на Дигитални Славяни е да популяризира българският и изтояно европейският бизнес, продукти и услуги на световната сцена и за да се интегрираме най-добре, бързо и ефиктивно ние ще се придържаме към официалните наименования на тези модели в дигиталният маркетинг.

KPI-introduction-въведение-какво-са-KPI-Дигитални-Славяни-Digital-Slavs-3
Регистрирайте се за бюлетина на Дигитални Славяни за де не пропуснете нашата серия от публикации за KPI и как да имплементирате правилната стратегия уточняваща най-подходящите за вашият бизнес KPI.
РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА НАШИЯТ БЮЛЕТИН
безплатно съдържание директно във вашият имейл

Leave a comment

Предпочитания за поверителност
Когато посетите нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър от конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, имайте предвид, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.