Какво са KPI’s

We’re on a mission to start a conversation with your customers in this fast connected world.
KPI за специфичните дигитални канали

KPI Серии: KPI за специфичните дигитални канали

Някои KPI трябва да са специфични за определените дигитални канали, а други ще са свързани с общите бизнес цели. Много организации ще се нуждаят от KPI и от двата типа, за да измерват както ефективността на канала, така и въздействието, което то оказва върху общите цели.

Избор какво да се измери KPI серии Дигитални Славяни Блог What to measure with KPI, Digital Slavs Blog

KPI Серии: Избор какво да се измери

Най-важната част от определянето на KPI е изборът какво да се измери. Наистина не искате да сгрешите на този етап, но не се притеснявайте, това не е толкова сложно – просто се уверете, че измервате фактори, които ще окажат влияние върху поставените цели на вашата организация.

KPI-introduction-въведение-какво-са-KPI-Дигитални-Славяни-Digital-Slavs-3

Какво са KPI? Серия от публикации на Дигитални Славяни. (въведение)

KPI (кей пи ай) идва от key performance indicators и е един от терминиете използвани най-често от дигитални маркетолози и агенции, който може да обърка всеки клиент, който си няма понятие от дигитален маркетинг. Най-близко до български термин, който би ви помогнал по-добре да разберете смисъла на KPI е КПД или коефециент на полезно действие.